Tarihi Hikayelerin İnsan Psikolojisi ile İniltisi

Bir bilim olarak bakıldığı takdirde tarih tek başına sistemler bütünü olarak karşımıza çıkar. İnsan davranışlarının incelendiği ve karakterlerin gelişme sürecine inildiğinde ortak noktalar sezilir.

Bu ortak noktalar dini hikayeler içerisinde de görülür. Platformumuz içerisinde bulunan Abdülkadir Geylani sözleri de bu hikayelerde olduğu gibi insanın kendi içerisinde olan hislerden peyda olmuştur. Yani dini hikayeler dışarıdan etki ile insanın ittirildiği davranışlar değildir.

Yaşamış ve tarihte insanlar üzerinde direkt etkisi olmuş kişilerin davranışlarıdır. Okuma, dinleme ve anlama yolu ile de bu sezilebilir. Şemsi Tebrizi sözleri de bu şekilde insanlara etkisi olan sözlerdendir. İnsanların sınanma biçimleri şekil değiştirse de aslında ruh temelde benzer yollar izler.

Yoruma Kapalı.