Ce sertifika Süreci

Standartlara uygun CE BELGESİ alabilmek için yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar ve ilgili laboratuvarlara başvurmanız gereklidir. Ürününüz ile ilgili teknik detayları içeren bir teknik dosya hazırlayarak başvurunuzu yapmanız yeterli olur. Eğer ürününüz birkaç farklı ürünün birleşiminden meydana geliyorsa kullanılan belgelerin ce belgesi uygunluğunu da teknik dosya içinde sunmanız gereklidir. İlgili parçalar için teknik bilgiler, teknik resim dosyaları, kalite güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteren bilgileri dosyanızda sunmak zorundasınız. Bu bilgileri teknik dosya içinde sunduktan sonra ilgili kuruluşun ürün ile ilgili standartlara uygunluk durumunu incelemesi sonrasında ce sertifikası alabilirsiniz. Eğer kullanılan parçalardan birinin ce uygunluk belgesi yoksa veya ilgili mevzuatta yer alan standartları karşılamıyorsa ce belgesi alamazsınız.

CE SERTİFİKASI ; ürün ile ilgili risk analizinin yapıldığı, üründe bir risk tespit edilmediğini, insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz bir durum olmadığını gösteren bir belgedir. Ce işareti ile ürünün ce sertifikasına sahip olduğu gösterilir. Avrupa Birliği tarafından getirilmiş olan standartlara göre üretilen ürünlere verilen ce belgesi ile Avrupa Birliği pazarında ürün satış yapabilirsiniz.